Cicle inicial

     El Cicle Inicial és la primera etapa de l’Educació Primària. Volem que sigui una etapa coherent amb allò que han treballat a Educació Infantil. És un període òptim per continuar treballant l’adquisició d’hàbits, la motivació, l’autonomia personal  i fomentar els valors.

A continuació, us oferim una petita mostra de la nostra metodologia, on l’infant és el centre del seu propi procés d’aprenentatge. Formem alumnes competents, respectem la individualitat de cadascú i afavorim la seva implicació.

 

            SORTIDES

Durant tot el curs realitzem diverses sortides educatives per complementar els continguts treballats a l’escola. Aprenem molt i ens divertim!

PROJECTES

A Cicle Inicial treballem per projectes a les àrees de Medi Natural i Social.

  • Fem protagonista a l’alumnat en la construcció del propi coneixement.
  • Treball cooperatiu.
  • Aprendre a aprendre.
  • Processos de recerca, investigació…

 

 

RACONS

Reforcem i ampliem a les àrees de Matemàtiques

i Llengües, organitzant els alumnes en petits grups,

realitzant activitats creatives i

flexibles de forma simultània i de manera autònoma.

Sovint, el material és creat pel professorat.

 

PARTICIPACIÓ FAMÍLIES

Sempre que sigui possible, comptem amb la col·laboració de les nostres famílies,

bé com a experts i expertes en algun tema o participant en diverses activitats.

                                 

                                                FOMENTEM LA LECTURA

 

     Volem crear lectors i lectores eficients

  que entenguin la lectura com a font de plaer i,

  també millorar la seva capacitat.

       

 

      EDUCACIÓ EMOCIONAL

És molt important que a l’aula també es desenvolupi el llenguatge emocional i com aquest influeix en altres aspectes com ara les relacions socials i el propi aprenentatge.