Consell Escolar

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT
Imma Balsells Pérez
Carlos Galván Navarro
Esther Delgado Rioja
Pilar Pérez García
REPRESENTANTS DE LES MARES I ELS PARES
Míriam Bravo García
Beatriz Pérez Llamas
Vanessa Rodríguez de Guzmán Ballesteros
REPRESENTANT DE L’AMPA
Ciara Pagès Pla
REPRESENTANTS DE LA TITULARITAT
Àngela Bravo Cruces
Mònica Amarilla Castillo
Marina Gil Abadal
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT
Javier López Herranz
President Xavier Soriano Ortas
Secretària Marina Gil Abadal
Data de constitució 27 de novembre de 2018