Consell Escolar

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT
Imma Balsells Pérez
Carlos Galván Navarro
Mikel Vázquez Martín
Esther Delgado Rioja
REPRESENTANTS DE LES MARES I ELS PARES
Verónica Acevedo Barrera
Lola Tamayo García
Amalia Benítez Bernabé
REPRESENTANT DE L’AMPA
Vanessa Rodríguez de Guzmán Ballesteros
REPRESENTANTS DE LA TITULARITAT
Montserrat Medina Martínez
Esther Casas Macia
Marina Gil Abadal
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT
Javier López Herranz
President Xavier Soriano Ortas
Secretària Marina Gil Abadal
Data de constitució 11 de desembre de 2014