Educació infantil

COM TREBALLEM AL PARVULARI

  • Mètode de lectoescriptura basat en el constructivisme.
  • Material de lectoescriptura fet per l’equip de mestres (Tant el suport gràfic com un gran ventall de materials per fer activitats individuals i de petit/gran grup).
  • Jocs per treballar frases, paraules, etc. mitjançant els quals els nens/es aprenguin d’una manera molt lúdica, significativa i respectant el ritme d’aprenentatge de cada alumne.
  • Fem servir l’aula d’informàtica com a suport en lectoescriptura i coneixement.
  • Dossier de lectura individual des de P-4
  • Noves tecnologies i recursos TAC: Pissarra digital, taula de llum…
  • Ensenyament precoç de l’anglès: Anglès oral, Psicomotricitat en anglès, …

Titella

Cada classe té el seu titella, el qual fa funcions introductores i de presentació dels sons de les lletres, és a dir, explica contes, explica fets, activitats de les festes populars… També ajuda a reforçar el llenguatge oral, per exemple explicant contes a casa. Cada nen/a se l’emporta un dia a dormir i té assignada una tasca o activitat.

Els artistes

Al llarg del curs treballem un artista (Miró Picasso,…) tenit en compte els aspectes biogràfics i trets característics i, sobretot, la manipulació i l’experimentació en la part plàstica de la seva obra.

En cursos anteriors s’ha treballat Gaudí, Dalí, Kandinsky, Picasso… Es realitzen murals, treballs plàstics diferents… i visites a algunes de les principals obres de l’artista triat.

Recull d’endevinalles, dites i contes populars

Fem un recull de contes i endevinalles populars, fent participar els nens/es en tot el procés per tal que s’apropin d’una manera lúdica a algunes tradicions.

Activitats lúdico-matemàtiques

Treball de matemàtiques i motricitat fina mitjançant jocs individuals i de grup. Funcionament similar als racons (seriacions, blocs lògics, bingos…)

Bits

Aprenentatge visual i lúdic de diferents aspectes de la cultura, l’art, la naturalesa, etc.

La Festa dels Colors

A P-3 per presentar els diferents colors a l’alumnat fem una petita festa amb ambientació, treball plàstic, tast d’aliments… del color presentat. Aquell dia tots anem vestits amb alguna cosa del color que toca.

Préstec de llibres a P-5

Activitat d’niciació a la lectura. Els alumnes s’emporten un conte a casa, fan una feina sobre el conte i després l’expliquen a la classe

Projectes

Mínim elaboració d’un projecte al llarg del curs amb la temàtica triada pel grup classe d’una manera democràtica.

Reglets a P-5

Activitat d’iniciació al càlcul mental. En aquesta activitat es juga amb el números i els colors de tal manera que l’alumnat assoleix els mecanismes de la suma de manera lúdica i gairebé sense adonar-se.

Suport Oral

Treball específic amb grup reduït per tal fixar i d’ampliar el coneixement de la llengua catalana.

Experimentació

Mitjançant ginkanes i jocs fem un apropament a diferents aspectes i continguts treballats, com ara els sentits, el moviment,…

Activitats amb les famílies

A Educació Infantil ens agrada que les famílies s’impliquin a les activitats d’aula. Per aquest motiu, al llarg del curs han realitzat diferents tallers fent protagonistes als seus fills/es.

Excursions

Realitzem diferents excursions durant el curs per ampliar els continguts treballats a l’aula. Ens divertim i aprenem moltíssim!

Activitats aula

Treballem els diferents continguts d’una manera globalitzada realitzant diferents tipus d’activitats de les diferents àrees. Sempre fem que el nen/a sigui el protagonista del seu aprenentatge.

Experimentació

Experimentem a través dels nostres sentits fent servir diferents metodologies i recursos per tal que l’aprenentatge sigui més significatiu.