Educació infantil

 • PER A QUÈ EDUQUEM?

A l’Educació Infantil fonamentem el nostre treball en el desenvolupament integral dels infants, on cada alumne és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, respectant l’evolució global de cada infant.

Eduquem amb la finalitat que els nostre alumnes aprenguin a pensar i a comunicar, aprenguin a ser i actuar de manera cada vegada més autònoma, aprenguin a conviure i habitar el món i aprenguin a descobrir i tenir iniciativa. Aquests quatre grans eixos guien la nostra tasca educativa i permeten que el nostres infants desenvolupin les capacitats necessàries per créixer com a persones en el món actual.

 1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma

Volem que el nostre alumnat progressi en el coneixement i domini del seu cos a partir de l’especialitat de psicomotricitat i d’altres activitats proposades a l’aula.

Donem molta importància a l’educació emocional treballant les pròpies emocions i les dels altres a partir de les relacions entre iguals.

Ajudem a adquirir progressivament els hàbits d’autonomia en accions quotidianes per tal d’aconseguir que el nostre alumnat se senti segur i acollit. Per aquest motiu, facilitem l’adaptació a l’escola fent l’entrada relaxada al primer trimestre de P3.

 1. Aprendre a pensar i a comunicar

Treballem per a que el nostre alumnat sigui capaç d’expressar-se mitjançant els diferents llenguatges:

 • Llenguatge verbal:
 • Treballem la llengua oral a través de les converses on els infants expliquen les seves vivències personals.
 • Ampliem el vocabulari de l’entorn més proper.
 • Ajudem a l’infant a tenir curiositat i interès per les lletres, iniciant el procés de lectura i escriptura a partir del propi nom i les situacions comunicatives del dia a dia a l’aula.
 • Proposem diversos recursos per aprendre de manera més vivencial en gran i petit grup i individual. Per exemple: catifes de velcro, robòtica, pissarra digital, taula de llum i material manipulatiu fet per les mestres).

Donem molta importància a la iniciació de la llengua anglesa. Per aquest motiu, introduïm l’especialitat d’anglès i Storytelling des de P3 i psicomotricitat en anglès a partir de P5.

 • Llenguatge matemàtic:

Promovem l’inici de les habilitats matemàtiques bàsiques a través de diferents recursos manipulatius (taula de llum, racons de joc, robòtica,…) i material elaborat per les mestres.

Iniciació a la robòtica des de P3 amb els robots Bee-Bot treballant la programació i els conceptes espacials bàsics.

Ampliem les TAC amb l’especialitat d’informàtica, cada alumne disposa d’un ordinador individual on es treballen els diferents objectius curriculars. 

 • Llenguatge plàstic:

Ajudem a desenvolupar la creativitat a partir de diferents tècniques.

 • Llenguatge musical:

Potenciem el desenvolupament de les seves possibilitats d’expressió a través de la música.

 1. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

Fomentem l’observació i l’exploració de l’entorn immediat, amb una actitud de curiositat i respecte, i la participació gradual en activitats socials i culturals.

 • Treballem per projectes partint dels interessos i coneixements previs dels nostres infants.
 • Realitzem diferents sortides lúdico-pedagògiques cada trimestre i al tercer trimestre marxem de colònies des de P3.
 • Celebrem les festes populars conjuntament amb la participació de les famílies.

Ajudem l’infant a tenir recursos i estratègies per afrontar les situacions de la vida quotidiana.

 1. Aprendre a conviure i habitar el món

Convivim en la diversitat realitzant diferents activitats amb l’alumnat del centre i potenciant l’aprenentatge entre iguals.

 • Grups cooperatius a l’aula.
 • Espais i aprenentatges compartits entre els alumnes d’Infantil.
 • Activitats intercicles.

Fomentem la convivència a l’escola educant des de la integració social i la col·laboració amb els altres.

 • COM TREBALLEM?

La nostra metodologia és flexible, ja que els docents preparem cada curs el material tenint en compte les necessitats del grup classe; manipulativa, oferint una gran varietat de recursos i jocs educatius; i vivencial, que permet que els nostres alumnes siguin els protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge.

 • DINAMITZACIÓ DEL PATI

Creiem que el pati és un espai plenament educatiu on es donen diferents tipus de jocs i relacions entre iguals. El temps d’esbarjo és un moment on es promouen valors i experiències generadores d’aprenentatge. Dediquem 30 minuts diaris on s’ofereixen diverses propostes que possibiliten que el temps lliure sigui un espai obert i que s’adapti als diferents interessos dels nostres alumnes.

Els espais que oferim són els següents:

 • Zona de motos i circuit.
 • Jocs tradicionals (pintats al terra)
 • Casetes i cuineta.
 • Racó del tobogan.
 • Pista per jugar a diferents esports.

 

Activitats amb les famílies

A Educació Infantil ens agrada que les famílies s’impliquin a les activitats d’aula. Per aquest motiu, al llarg del curs realitzem diferents tallers fent protagonistes als seus fills/es.

Excursions

Realitzem diferents excursions durant el curs per ampliar els continguts treballats a l’aula. Ens divertim i aprenem moltíssim!

Activitats aula

Treballem els diferents continguts d’una manera globalitzada realitzant diferents tipus d’activitats de les diferents àrees. Sempre fem que el nen/a sigui el protagonista del seu aprenentatge.

Experimentació

Experimentem a través dels nostres sentits fent servir diferents metodologies i recursos per tal que l’aprenentatge sigui més significatiu.

FOTOS 

APRENENTATGE MANIPULATIU 

TREBALL PER RACONS

EXPERIMENTACIÓ

TREBALL PER PROJECTES

TAULA DE LLUM

TOTS SOM PROTAGONISTES

GUST PER LA LECTURA

TREBALL COOPERATIU

RELACIÓ AMB ALTRES CICLES

ACTIVITATS DE RELAXACIÓ

ROBÒTICA

PLÀSTICA

PSICOMOTRICITAT

SORTIDES D’APRENENTATGE

ESPLAI