Col.legi Molí Nou

Sant Boi de Llobregat

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home Llibres de text
Llibres de text

Llistat llibres de text 2014-2015

Correu electrònic Imprimeix PDF

 

COL·LEGI MOLÍ NOU
 
LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT CURS 2014-2015
 
 
P-3
TEXT
EDITORIAL
ISBN
TAM TAM 3 anys (2n trimeste)
Text 
9788441218697
Dossier matemàtiques    
Col·legi
---
Dossier lectoescriptura
Col·legi
---
Dossier de plàstica
Col·legi
---
Treballs plàstics
Tradid
---
Carpeta portafolis
Sercco
---
Agenda Escolar
Sercco
---
 
 
 
P-4
TEXT
EDITORIAL
ISBN
TAM TAM 4 anys (2n trimeste)
Text
9788441216150
Captain Jack 1     
Macmillan
9780230404540
Dossier matemàtiques    
Col·legi
---
Dossier lectoescriptura
Col·legi
---
Dossier de lectura
Col·legi
---
Dossier de plàstica
Col·legi
---
Treballs plàstics
Tradid
---
Agenda Escolar
Sercco
---
 
 
 
P-5
TEXT
EDITORIAL
ISBN
TAM TAM 5 anys (2n trimeste)
Text
9788441216174
Captain Jack 2     
Macmillan
9780230404588
Dossier matemàtiques    
Col·legi
---
Dossier lectoescriptura
Col·legi
---
Dossier de lectura
Col·legi
---
Dossier de plàstica
Col·legi
---
Treballs plàstics
Tradid
---
Agenda Escolar
Sercco
---
 

 

PRIMER
TEXT
EDITORIAL
ISBN
Llengua catalana
Santillana
9788479186180
Lectures
Santillana
9788479187309
Matemàtiques
Vicens Vives
9788468215341
Coneixement del Medi
Vicens Vives
9788468221151
Llengua castellana
Santillana
9788429480078
Música 1
Mc Graw Hill
9788448185312
Plàstica
Santillana
9788479186890
Quest 1
Macmillan
9780230478978
Quaderns Lector 1, 2, 3, 4
Nadal
---
Treballs de plàstica
Tradid
---
Dossier Pla Lector
Col·legi
---
Dossier de lectoescriptura
Col·legi
---
Dossier de matemàtiques
Col·legi
---
Agenda Escolar
Sercco
---
 
 
 
 
 
SEGON
TEXT
EDITORIAL
ISBN
Llengua catalana
Santillana
9788479186814
Lectures
Santillana
9788479187323
Matemàtiques
Vicens Vives
9788468201658
Coneixement del Medi
Vicens Vives
9788468201665
Llengua castellana
Santillana
9788429480085
Música 2
Mc Graw Hill
9788448171940
Plàstica
Santillana
9788479186982
Quest 2
Macmillan
9780230478985
Quaderns Lector 5, 6, 7, 8
Nadal
---
Treballs de plàstica
Tradid
---
Dossier Pla Lector
Col·legi
---
Dossier de lectoescriptura
Col·legi
---
Dossier de matemàtiques
Col·legi
---
Agenda Escolar
Sercco
---
 
 

 

 
 
TERCER
TEXT
EDITORIAL
ISBN
Llengua catalana
Santillana
9788479187583
Matemàtiques
Vicens Vives
9788468220826
Coneixement del Medi
Vicens Vives
9788468221250
Llengua castellana
Santillana
9788468011332
Música 3
Mc Graw Hill
9788448192266
Quadern Música 3
Mc Graw Hill
9788448192280
Quest 3 Pupil’s book
Macmillan
9780230477735
Quest 3 Activity book
Macmillan
9780230478695
Dossier Pla Lector
Col·legi
---
Dossier càlcul i problemes
Col·legi
---
Treballs de plàstica
Tradid
---
Agenda Escolar
Sercco
---
 
 
 
 
QUART
TEXT
EDITORIAL
ISBN
Llengua catalana
Santillana
9788479187613
Matemàtiques
Vicens Vives
9788468207216
Coneixement del Medi
Vicens Vives
9788468207292
Llengua castellana
Santillana
9788468011349
Música 4
Mc Graw Hill
9788448171902
Quadern Música 4
Mc Graw Hill
9788448171926
Quest 4 Pupil’s book
Macmillan
9780230477742
Quest 4 Activity book
Macmillan
9780230478701
Dossier Pla Lector
Col·legi
---
Dossier càlcul i problemes
Col·legi
---
Treballs de plàstica
Tradid
---
Agenda Escolar
Sercco
---
 
   
 
CINQUÈ
TEXT
EDITORIAL
ISBN
Llengua catalana
Santillana
9788490473979
Matemàtiques
Vicens Vives
9788468219639
Coneixement del Medi
Vicens Vives
9788468214795
Llengua castellana
Santillana
9788490474105
Dossier de Música 5
Col·legi
---
Quest 5 Pupil’s book
Macmillan
9780230477759
Quest 5 Activity book
Macmillan
9780230478718
Dossier Pla Lector
Col·legi
---
Dossier càlcul i problemes
Col·legi
---
Treballs de plàstica
Tradid
---
Agenda Escolar
Sercco
---
 
 
 
SISÈ
TEXT
EDITORIAL
ISBN
Llengua catalana
Santillana
9788490474204
Matemàtiques
Vicens Vives
9788468215761
Coneixement del Medi
Vicens Vives
9788431692193
Llengua castellana
Santillana
9788490474501
Dossier de Música 6
Col·legi
---
Quest 6 Pupil’s book
Macmillan
9780230477766
Quest 6 Activity book
Macmillan
9780230478725
Dossier Pla Lector
Col·legi
---
Dossier càlcul i problemes
Col·legi
---
Projecte Olimpia G d’E.F.
Ed. Serbal
9788476284933
Projecte Olimpia H d’E.F.
Ed. Serbal
9788476284964
Treballs de plàstica
Tradid
---
Agenda Escolar
Sercco
---
 

 

 

 

ISBN's

Correu electrònic Imprimeix PDF

LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT AMB ISBN

CURS 2013-2014P-3
 
ISBN               TEXT                          EDITORIAL          
9788441218697          TAM TAM 3 anys (2n trim.)            TEXT
 
P-4
 
ISBN               TEXT                          EDITORIAL          
9788441216150           TAM TAM 4 anys (2n trim.)            TEXT
9780230404540         Captain Jack 1                         MACMILLAN
 
P-5
 
ISBN               TEXT                          EDITORIAL          
9788441216174           TAM TAM 5 anys (2n trim.)            TEXT
9780230404588         Captain Jack 1                         MACMILLAN
 
PRIMER
 
ISBN               TEXT                          EDITORIAL          
9788468300658         Ll. Catalana Pixel                           EDB
9788468300740         Lectures "La màgia de llegir" 1       EDB                      
9788468300726         Matemàtiques Pixel                        EDB          
9788468300696         C. del Medi Pixel                            EDB          
9788468300672         Palabra y comunicación                 EDB          
9788468300559         Música 1                                         EDB                      
9788468300993         Plàstica 1                                        EDB                                          
9780230415942          Quest 1                                    Macmillan                   
 

SEGON
 
ISBN               TEXT                          EDITORIAL          
9788423699728         Ll. Catalana Pixel                          EDB
9788468300412          Lectures "La màgia de llegir" 2      EDB                      
9788468300733         Matemàtiques Pixel                        EDB          
9788468300702         C. del Medi Pixel                            EDB          
9788468300689         Palabra y comunicación                EDB          
9788468300597         Música 2                                        EDB
9788441221345          Quadern eficàcia lectora blau      TEXT
9788468301013          Plàstica 2                                      EDB                                           
9780230415959          Quest 2                                   Macmillan                   
 
TERCER
 
ISBN               TEXT                          EDITORIAL          
9788468305035         Ll. Catalana Pixel                           EDB                      
9788468305424         Matemàtiques Pixel                        EDB          
9788468305455         C. del Medi Pixel                            EDB          
9788468305646         Palabra y comunicación                 EDB          
9788468305318          Música             Tutti 3                   EDB                      
9788468305059         Quadern música Tutti 3                 EDB                      
9788441221352          Quadern eficàcia lectora groc       Text                                            
9780230422902         Quest 3 Activity book              Macmillan                   
9780230734371          Quest 3 Pupil's book                Macmillan
 
 
 
 
QUART
 
ISBN               TEXT                          EDITORIAL          
9788468305240         Ll. Catalana Pixel                           EDB                      
9788468305431          Matemàtiques Pixel                      EDB          
9788468305462         C. del Medi Pixel                            EDB          
9788468305653         Palabra y comunicación                EDB          
9788468305325         Música             Tutti 4                    EDB                      
9788468305066         Quadern música Tutti 4                EDB                      
9788441221369          Quadern eficàcia lectora verd      Text                                             
9780230424418          Quest 4 Activity book              Macmillan                   
9780230734524         Quest 4 Pupil's book                Macmillan
 
  
 
 
CINQUÈ
 
            ISBN               TEXT                          EDITORIAL  
 
9788441217805          Ll. Catalana Projecte TRAM            Text                     
9788441217843          Ll. Castellana Projecte TRAM         Text
9788441217928          Matemàtiques Projecte TRAM         Text         
9788441217881           C. del Medi Projecte TRAM            Text                     
9788441221376          Quadern eficàcia lectora vermell Text                      
9780230734678         Quest 5 Pupil's book                Macmillan        
9780230424524         Quest 5 Activity book              Macmillan                   
 
 
  
 
SISÈ
 
            ISBN               TEXT                          EDITORIAL  
 
9788441217829          Ll. Catalana Projecte TRAM            Text                     
9788441217867          Ll. Castellana Projecte TRAM         Text
9788441217942          Matemàtiques Projecte TRAM         Text         
9788441217904          C. del Medi Projecte TRAM            Text                     
9788441221383          Quadern eficàcia lectora lila         Text                     
9780230734838         Quest 6 Pupil's book                Macmillan        
9780230424531          Quest 6 Activity book              Macmillan
9788476284933         Projecte Olimpia G d’E.Física   Ed. Serbal                  
9788476284964         Projecte Olimpia H d’E.Física   Ed. Serbal                  
                       

 

LLIBRES DE TEXT CURS 2013-2014

Correu electrònic Imprimeix PDF

 

COL·LEGI MOLÍ NOU

LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT CURS 2013-2014

 

PARVULARI 3 ANYS

TEXT

EDITORIAL

Projecte TAM TAM 3 anys

Text

Treballs plàstica

Tradid

Agenda Escolar

Serco

PARVULARI 4 ANYS

Projecte TAM TAM 4 anys

Text

Captain Jack 1                        

Macmillan

Treballs plàstica

Tradid

Agenda Escolar

Sercco

PARVULARI 5 ANYS

Projecte TAM TAM 5 anys

Text

Captain Jack 2                       

Macmillan

Treballs plàstica

Tradid

Agenda Escolar

Serco

PRIMER

Ll. Catalana  Pixel

EDB

Lectures “La màgia de llegir” 1

EDB

Matemàtiques Pixel     

EDB

C. del Medi Pixel     

EDB

Palabra y Comunicación    

EDB

Música 1

EDB

Plàstica 1 Pixel      

EDB

Quest 1

Macmillan

Quaderns Lector 1,2,3,4

Nadal

Treballs de Plàstica

Tradid

Agenda Escolar

Sercco

                                               

SEGON

TEXT

EDITORIAL

Ll. Catalana  Pixel

EDB

Lectures “La màgia de llegir” 2

EDB

Matemàtiques Pixel     

EDB

C. del Medi Pixel     

EDB

Palabra y Comunicación      

EDB

Música 2

EDB

Quadern eficàcia lectora blau       

Text

Plàstica 2 Pixel                 

EDB

Quest 2

Macmillan

Quaderns Lector 5,6,7,8

Nadal

Treballs de Plàstica

Tradid

Agenda Escolar

Sercco

TERCER

Ll. Catalana  Pixel

EDB

Matemàtiques Pixel     

EDB

C. del Medi Pixel      

EDB

Ll. Castellana Pixel    

EDB

Música Tutti 3

EDB

Quadern música Tutti  3

EDB

Quadern eficàcia lectora groc       

Text

Quest 3 Pupil's/Activity book

Macmillan

Treballs plàstica

Tradid

QUART

Ll. Catalana  Pixel

EDB

Matemàtiques Pixel     

EDB

C. del Medi Pixel     

EDB

Ll. Castellana Pixel    

EDB

Música Tutti 4

EDB

Quadern música Tutti  4

EDB

Quadern eficàcia lectora verd       

Text

Quest 4 Pupil's/Activity book

Macmillan

Treballs plàstica

Tradid

Agenda Escolar

Sercco

                                                          

                                              

 

 

CINQUÈ

TEXT

EDITORIAL

Ll. Catalana Projecte TRAM

Text

Ll. Castellana Projecte TRAM

Text

Matemàtiques Projecte TRAM

Text

C. del Medi Projecte TRAM

Text

Quadern eficàcia lectora vermell 

Text

Quest 5 Pupil's/Activity book

Macmillan

Dossier Música 5

Col·legi

Treballs de Plàstica

Tradid

Agenda Escolar

Sercco

SISÈ

Ll. Catalana Projecte TRAM

Text

Ll. Castellana Projecte TRAM

Text

Matemàtiques Projecte TRAM

Text

C. del Medi Projecte TRAM

Text

Quadern eficàcia lectora lila

Text

Quest 6 Pupil's  book

Macmillan

Quest 6 Activity book

Macmillan

Dossier Música 6

Col·legi

Projecte Olimpia G d’E.Física

Ed. Serbal

Projecte Olimpia H d’E.Física

Ed. Serbal

Treballs plàstica

Tradid

Agenda Escolar

Sercco

 

Darrera actualització de dimecres, 26 de juny de 2013 10:48
 Març 2015
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Activitats

Qui hi ha el línia

Tenim 10 visitants en línia

Visites

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter